شتابدهنده سلامت بلوهلث
شتابدهنده سلامت بلوهلث

دوره کشف

پخش ویدیو

شتابدهنده در این مرحله به کمک خدمات خود، به استارتاپ‌ها کمک می‌کند از یک طرف زمان و هزینه‌های راه‌اندازی کسب و کار را کاهش و از طرف دیگر، احتمال موفقیت خود را افزایش دهند.

مشتریان کلیدی خود را پیدا کنند

بازار هدف خود را بهتر بشناسند

مدل کسب و کار خود را اعتبار سنجی نمایند

فرآیند کسب و کار خود را درک نمایند

تیم اولیه خود را بازسازی کنند

برای دوره شتاب خود برنامه ای عملیاتی تدارک ببینند

خدماتی که شتابدهنده در دوره کشف ارایه می‌دهد:

  • فضای کار
  • کارگاه
  • جلسات تبادل تجربه
  • بهره گیری از شبکه ارتباطی تاثیرگذار
  • پشتیبانی

اهمیت دوره کشف

اهمیت دوره کشف آن قدر زیاد است

اهمیت دوره کشف آن قدر زیاد است

اهمیت دوره کشف ان قدر زیاد است

اهمیت دوره کسف آن قدر زیاد است

تیم اولیه توسط بنیان گذارن شکل گرفته باشد

(حداقل 2 نفر)

بازار انتخابی، ظرفیت جذابی داشته باشد

(ایده تکراری نباشد)

محصول اولیه ساخته شده باشد

(صرفا ایده نباشد)

کارکردن روی استارتاپ، اولویت بنیان گذاران باشد

علت درخواست بازپرداخت