شتابدهنده سلامت بلوهلث
شتابدهنده سلامت بلوهلث

تیم ما

مهران ثناگر

عضو هیئت مدیره و مدیر داخلی شتاب‌دهنده

میثم روحبخش

رئیس هیئت مدیره

محمد راوری

مدیرعامل

محمد‌حسین معطر

عضو هیئت مدیره

حمید‌رضا کبروی

عضو هیئت مدیره

سجاد شادلو

تعمیرات تجهیزات پزشکی

سید سجاد حیدرنیا

آموزش

فرهام عمرانی

تجهیزات پزشکی

آیلین تولایی

کارآموزی

نگین دانش‌پور

مدیر روابط عمومی

امیر‌حسین دلالان

انفورماتیک سلامت

حسین حوری

بازرس شرکت

نگین اسدی

تبلیغات و دیجیتال مارکتینگ

زینب جلالی کامل

مسئول فنی شبکه

رضا محمودآبادی

کارشناس فنی تجهیزات

مهدی رضایی

مدیر فروش - دیجیتال مارکتینگ

علت درخواست بازپرداخت