شتابدهنده سلامت بلوهلث
شتابدهنده سلامت بلوهلث

توانمدسازی شرکت‌های دانش‌بنیان

پخش ویدیو

اگر از مدیران عامل عموم شرکت ‌ها بپرسید که آیا نیاز به مشاوری توانمند دارند یا نه،احتمالا پاسخ اکثرشان  مثبت باشد؛

اما آیا مشاور قابل اعتمادی که حق الزحمه بالای دریافت نکند سراغ دارند؟

شتاب دهنده کسب و کار در سال جدید ماموریت دارد

به یاری شرکت‌ها بشتابند

دانش و دانش‌بنیان

دانش و دانش‌بنیان

دانش و دانش‌بنیان

0
مشاوره تخصصی
0
وبینار آموزشی
0
وبینار ملی
0
شرکت کننده
0
کمپین برگزار شده
0
ساعت آموزش

ارائه خدمات برای تمام شرکت‌ها

حوزه‌های توانمند سازی

ثبت درخواست جلسه مشاوره

حامیان

علت درخواست بازپرداخت