شتابدهنده سلامت بلوهلث
شتابدهنده سلامت بلوهلث

"شتابدهنده سلامت بلوهلث"

شتاب‌دهنده سلامت بلوهلث ، اولین شتاب‌دهنده تخصصی سلامت و مهندسی پزشکی دارای مجوز در کشور

خدمات شتابدهنده

شتابدهی

از محصول تا بازار پذیرش استارتاپ‌ها در دوره کشف و شتاب و ایجاد فرصت‌های جذب سرمایه

توانمدسازی شرکت‌ها

آموزش و مشاوره رایگان ویژه تمام شرکت‌ها در حوزه‌های تخصصی

کمک به جذب سرمایه‌گذار

جذب سرمایه‌گذار، ارزش گذاری، تدوین، مستندات مالی، انجام مطالعات بازار، جلسات مشاوره

مشاوره

جلسات مشاوره رایگان در مرکز شتابدهنده

حمید‌رضا کبروی

عضو هیئت مدیره

محمد‌حسین معطر

عضو هیئت مدیره

مهران ثناگر

عضو هیئت مدیره و مدیر داخلی شتاب‌دهنده

میثم روحبخش

رئیس هیئت مدیره

محمد راوری

مدیر عامل
اخبار
استارتاپ‌‌ها
0
مشاوره رایگان
0
درخواست پذیرش
0
استارتاپ‌های پذیرش شده
0
تحت شتابدهی
0
ورود به بازار
0
جذب سرمایه
بخش‌ها

تجهیزات پزشکی

انفورماتیک سلامت

(هوش مصنوعی)
حامیان و همکاران

علت درخواست بازپرداخت